Thanatopraxie

Thanatopraxie

Thanatopraxie

Thanatopraxie – ook wel ‘lichte balseming’ genoemd – is een behandeling die het ontbindingsproces van het menselijk lichaam tijdelijk vertraagt. Daardoor kan een overledene langer worden opgebaard en is het resultaat natuurlijker. Om je te leren hoe je deze behandeling op de juiste wijze toepast, bieden we de hoogwaardige opleiding ‘Thanatopraxie’ aan. 

Door thanatopraxie toe te passen, realiseer je een kwalitatief hoogwaardige opbaring die een mooi en waardig afscheid mogelijk maakt. Daarnaast maakt thanatopraxie het gebruik van een koeling tijdens de opbaring in de meeste gevallen overbodig. 

De opleiding Thanatopraxie leert je hoe je een lichte, tijdelijke balseming kunt uitvoeren.

12 lesdagen
De opleiding vindt afwisselend bij Docendo en bij het Erasmus plaats.
3.450,- per deelnemer

Waarom Docendo?

 • Erkend & gerenommeerd
 • Innovatief & trendsettend
 • Vakprofessionals & branchekennis
 • Praktijkgericht & mensgericht

Thanatopraxie

Thanatopraxie – ook wel ‘lichte balseming’ genoemd – is een behandeling die het ontbindingsproces van het menselijk lichaam tijdelijk vertraagt. Daardoor kan een overledene langer worden opgebaard en is het resultaat natuurlijker. Om je te leren hoe je deze behandeling op de juiste wijze toepast, bieden we de hoogwaardige opleiding ‘Thanatopraxie’ aan. 

Door thanatopraxie toe te passen, realiseer je een kwalitatief hoogwaardige opbaring die een mooi en waardig afscheid mogelijk maakt. Daarnaast maakt thanatopraxie het gebruik van een koeling tijdens de opbaring in de meeste gevallen overbodig. 

De opleiding Thanatopraxie leert je hoe je een lichte, tijdelijke balseming kunt uitvoeren.

12 lesdagen
De opleiding vindt afwisselend bij Docendo en bij het Erasmus plaats.
3.450,- per deelnemer

Thanatopraxie

Theoriemodule
Op basis van de opgedane ervaring, de evaluaties en de input van deelnemers en docenten, bestaat de opleiding uit een uitgebreide theoriemodule. Daarin bereiden we deelnemers gedegen voor op het NIT-vakexamen
Voor het regelen van een stage (zie verderop) ben je 
zelf verantwoordelijk.  

Belangrijk om te weten: het bezit van het NIT-vakdiploma Thanatopracteur is een basisvereiste voor opname in het officiële register van Erkende Thanatopracteurs van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie. 

Voor wie?
Thanatopraxie is een gespecialiseerde opleiding, bestemd voor overledenenverzorgers die al vele jaren in het vak werkzaam zijn. Aan deelnemers stellen we dan ook hoge eisen.  

Vooropleidingseisen
Om deel te mogen nemen aan deze opleiding moet je de cursussen ‘Piëteitsvolle verzorging van overledenen en eenvoudige restauratietechnieken’ en ‘Make-up en camouflage’ met succes hebben afgerond. Daarnaast moet je beschikken over enkele jaren aantoonbare ervaring op het gebied van overledenenverzorging.  

Intake
Een intakegesprek en – indien nodig – een test maken deel uit van de toelatingsprocedure. 

Vragen over de opleiding?
Neem contact met ons op

Contact opnemen

Opzet en inhoud 

Je start met een theoretische module. Deze omvat 12 lesdagen, verspreid over drie maanden. De kennisoverdracht is intensief en vindt plaats in kleine cursusgroepen. We verzorgen de theoretische module in samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar werk je met speciaal voor de opleiding geprepareerde lichamen die ter beschikking van de wetenschap zijn gesteld. Binnen de module behandelen we in ieder geval de volgende onderwerpen:  

 • Wat is thanatopraxie
 • Wat zijn de wettelijke bepalingen
 • Voor welke doelgroep isthanatopraxiegeschikt 
 • Wanneer kanthanatopraxiewel en wanneer niet worden toegepast 
 • Wat zijn de randvoorwaarden vanthanatopraxie
 • De opbouw van het menselijk lichaam (anatomie) 
 • De werking van het menselijk lichaam (fysiologie)
 • De belangrijkste ziekten van het menselijk lichaam (pathologie)
 • Welke handelingen moeten worden verricht en welke procedures moet men in acht nemen
 • Wat kan dethanatopracteurtegenkomen tijdens een behandeling en hoe gaat hij/zij daar mee om 
 • Het ‘protocol’ van de behandeling
 • Het instrumentarium
 • Welke vloeistoffen zijn er en hoe moeten ze worden gedoseerd en samengesteld
 • Waaraan moet de inrichting van de behandelruimte voldoen
 • Met welke religieuze en culturele aspecten moet dethanatopracteurrekening houden bij het uitvoeren van een behandeling 
 • Thanatopraxieis een invasieve handeling: hoe werkt de thanatopracteur met het oog op veiligheid voor zichzelf.

Stages

Na het theoriegedeelte en het afsluitend theorie-examen volgt een praktijk/stageperiode ter voorbereiding op het NIT-praktijkexamen. Deze stageplek zoek en regel je zelfstandig. Informatie over het praktijkexamen en het aantal behandelingen dat je ter voorbereiding op het examen tijdens je stage moet hebben uitgevoerd, tref je aan op de site van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT): www.nit-online.nl.

Het examen 

Voor het examen dien je je – bij aanvang van de opleiding – aan te melden bij het NIT, het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie. Het NIT is verantwoordelijk voor de examinering. Je sluit de theoretische module af met een schriftelijk examen. Tijdens het praktijkexamen beoordelen we je praktisch handelen aan de hand van een door jou uitgevoerde thanatopraxiebehandeling. Beide examens staan onder toezicht van de examencommissie van het NIT. Verdere informatie over de examinering en de kosten vind je op de website van het NIT: www.nit-online.nl. 

Vragen over de opleiding?
Neem contact met ons op

Contact opnemen

Deze cursus wordt gepland zodra de minimale groepsgrootte bereikt is. We nemen dan contact met alle deelnemers op om passende data af te stemmen.

Data overzicht
Piëteitsvolle verzorging van overledenen en eenvoudige restauratietechnieken
“Deze cursus is de standaard op het gebied van overledenenverzorging” Vervolgens kun je je verder ontwikkelen door een van onze verdiepingscursussen te volgen.
Opleiding Uitvaartverzorger

Opleiding Uitvaartverzorger

Terugkom- & verdiepingsdag

Terugkom- & verdiepingsdag het vervolg op de opleiding Piëteitsvolle verzorging van overledenen en eenvoudige restauratietechnieken

Make-up en camouflage
Het aanbrengen van make-up of camouflage komt steeds vaker voor. Omdat het in alle opzichten anders is dan het aanbrengen van make-up bij levende personen, is het een techniek die je jezelf eigen moet maken.
Airbrush make-up
Tijdens de cursus ‘Airbrush make-up’ leer je hoe je huidverf vernevelt om een zo natuurlijk mogelijke make-up aan te brengen. 
Postmortale haarverzorging
Bij het laatste beeld van een overledene is de haardracht zeer bepalend. Zo ervaren nabestaanden een haardracht waar veel aandacht aan is besteed als zeer waardevol.
Back To Top