Nieuwkomers Bij Docendo Van Start In Cursusjaar 2017-2018!

Nieuwkomers bij Docendo van start in cursusjaar 2017-2018!

Nieuwkomers bij Docendo!  

Jezelf ontwikkelen maakt je vak nóg leuker…

De ‘nieuwkomers’ zijn deze week bij Docendo gestart, maar daarmee bedoelen we niet alleen studenten die voor ’t eerst nieuw binnen komen.

Ook op opleidingsgebied bieden we veel ‘nieuwkomers’. Het aanbod is met maar liefst zes nieuwe trainingen uitgebreid, namelijk:

  • ‘Uitvoeren buikpunctie’ in samenwerking met het Erasmus
  • ‘Nabestaandenzorg’
  • ‘Digitale Nazorg’
  • Een themabijeenkomst ‘Duurzaam werken in de uitvaart’
  • ‘Gastvrijheid in de uitvaartzorg mét Hygiënecode HACCP’
  • Een nieuw lespakket ‘Allround Overledenenverzorger’

Met dit aanbod speelt Docendo in op de actuele situatie en de vragen vanuit de uitvaartbranche.

Niet alleen het aanbod kent nieuwkomers, maar  onze lesruimtes zijn in de zomervakantie voorzien van een frisse, eigentijdse look in de huisstijl van Docendo. Met een nieuwe ‘look and feel’ is Docendo deze week het nieuwe cursusjaar begonnen.

Uitvoeren buikpunctie

Het uitvoeren van een buikpunctie – bij een ophoping van gas en/of vocht in de buikholte – voorkomt dat een kist voortijdig gesloten moet worden. Tot dusver was het niet mogelijk om deelnemers het puncteren te laten oefenen in een opleiding. Als eerste en enige in Nederland biedt Docendo dit jaar een training hiervoor aan die we samen met het Erasmus hebben ontwikkeld. Een echte ‘nieuwkomer’ op het gebied van overledenenverzorging.

Nabestaandenzorg

In de dagen na het overlijden is er niet alleen verdriet, maar bestaan er ook veel vragen rondom de zakelijke/administratieve afhandeling. Als de uitvaartverzorger over voldoende basiskennis beschikt om de familie hierbij terzijde te staan, kan de familie in alle rust naar de uitvaart toeleven. De training ‘Nabestaandenzorg’ biedt deze basiskennis. De training is een nieuw onderdeel in de opleiding ‘Uitvaartverzorger’ maar is ook als (Permanente Educatie) training los te volgen.

Digitale nazorg

De training ‘Digitale nazorg’ is ook een echte ‘nieuwkomer’ en gaat in op het toegankelijk maken van administratie, foto’s en andere bestanden op smartphones, computers en tablets. Na het overlijden zijn deze bestanden vanwege het ontbreken van wachtwoorden vaak niet benaderbaar. Er zijn echter mogelijkheden en die worden behandeld. Daarnaast is er aandacht voor wettelijke kaders en juridische vraagstukken gepresenteerd vanuit praktijkverhalen. Ook deze training is los te volgen en wordt een nieuwe module in de opleiding ‘Uitvaartverzorger’.

Duurzaam werken in de uitvaartbranche

Duurzaamheid staat in ‘the spotlights’. Organisaties, bedrijven en politici proberen de klimaatverandering een halt toe te roepen. Ook in de uitvaartzorg bestaan er mogelijkheden om zo duurzaam mogelijk te werken. Dus: ben je uitvaartverzorger en geïnteresseerd hoe ook jij je steentje kunt bijdragen? Kom dan op 28 november naar de themabijeenkomst ‘Duurzaam werken in de uitvaartbranche’.

Training Gastvrijheid uitgebreid mét Hygiënecode HACCP

Naast een gastvrij onthaal wordt in deze training ook aandacht besteed aan de correcte toepassing van alle regels van de Hygiënecode HACCP. Deelnemers krijgen na afloop een Bewijs van Deelname waarmee de werkgever voldoet aan de eisen die in de warenwet worden gesteld.

Nieuw lespakket ‘Allround Overledenenverzorger’

Met dit complete pakket bestaande uit vijf trainingen biedt Docendo je een totaalopleiding! Overledenenverzorging, camouflagetechnieken en haarverzorging: het zit er allemaal in mét een mooie pakketkorting.

Met deze ‘nieuwkomers’ zet Docendo opnieuw een stap in de richting van verdere professionalisering van opleidingsmogelijkheden voor de uitvaartbranche. Met maar één doel: mensen de tools geven om voor iedereen een waardig en mooi afscheid mogelijk te maken.

 Docendo zet de norm! Oók in het nieuwe opleidingsjaar.